Đóng

tư vấn doanh nghiệp

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 02-09/2016

  LĨNH VỰC THUẾ -TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN 1. Nghị định số 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu […]

16 Tháng Chín, 2016

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 03-08/2016

LĨNH VỰC THUẾ 1. Công văn số 51237/CT-TTHT ngày 3/8/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về miễn thuế GTGT đối với […]

31 Tháng Tám, 2016