Đóng

Sứ mệnh của chúng tôi là thành công của Khách hàng

VN CONSULT

Cung cấp dịch vụ tư vấn, đại diện bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong nhiều lĩnh vực, điều này được phản ánh thông qua các khách hàng mà Luật sư của VN CONSULT đã tham gia tư vấn và cung cấp dịch vụ pháp lý. Khách hàng của VN CONSULT hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Tư vấn pháp lý thường xuyên

Với mục tiêu cung cấp ý kiến tư vấn pháp lý nhằm hỗ trợ khách hàng nắm vững pháp luật trong kinh doanh, chúng tôi cung cấp các gói dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp.

Tư vấn đầu tư

Cung cấp ý kiến tư vấn nhằm giúp khách hàng thành lập, triển khai các dự án đầu tư tại Việt Nam và Dự án của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.

Tranh chấp trong kinh doanh.

VN CONSULT đại diện và hỗ trợ cho các doanh nghiệp giải quyết tranh chấp trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong quá trình kinh doanh.

Công ty VN CONSULT thành lập năm 2009, được quản lý, điều hành bởi các luật sư có trình độ, kinh nghiệm và đã từng đảm trách việc tư vấn pháp lý cho nhiều doanh nghiệp lớn, trong và ngoài nước.

Với nhiều năm đồng hành cùng doanh nghiệp, luật sư của chúng tôi thấu hiểu những khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp gặp phải trong quá trình kinh doanh.

Mục tiêu trọng tâm của VN CONSULT là cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý, hỗ trợ và song hành cùng với sự phát triển của các doanh nghiệp.

Dịch vụ của chúng tôi

Luật sư

Tin tức