Đóng

tư vấn doanh nghiệp

TƯ VẤN PHÁP LUẬT THƯỜNG XUYÊN

Với mục tiêu cung cấp ý kiến tư vấn pháp lý nhằm hỗ trợ khách hàng nắm vững pháp luật trong kinh doanh, chúng tôi cung cấp các gói dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp.

8 Tháng Tư, 2020

ĐIỂM MỚI BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019

Ngày 20/11/2019, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019. Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 […]

2 Tháng Ba, 2020