Đóng

28 Tháng Mười Hai, 2018

SỬ DỤNG LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

Lao động chưa thành niên là đối tượng đặc thù của quan hệ lao động. Do vậy, pháp luật về lao động có nhiều quy định riêng đối với người lao động chưa thành niên. Doanh nghiệp, với tư cách là người sử dụng lao động cần có hiểu biết và áp dụng pháp luật phù hợp khi sử dụng những người lao động thuộc nhóm đặc thù này.

Quý khách vui lòng tham khảo TẠI ĐÂY