Đóng

văn phòng luật hà nội

TƯ VẤN ĐẦU TƯ

VN CONSULT cung cấp ý kiến tư vấn nhằm giúp khách hàng thành lập, triển khai các dự án đầu […]

3 Tháng Tư, 2020

ĐIỂM MỚI BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019

Ngày 20/11/2019, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019. Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 […]

2 Tháng Ba, 2020