Đóng

2 Tháng Ba, 2020

ĐIỂM MỚI BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019

Ngày 20/11/2019, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019.

Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 có nhiều điểm mới quan trọng so với Bộ luật Lao động 2012 hiện hành. Dưới đây là những điểm mới đáng chú ý nhất của Bộ luật này:

Điểm mới Bộ luật Lao động 2019 – Vui lòng tham khảo TẠI ĐÂY

Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 sẽ có hiệu lực vào ngày 01/01/2021.