Đóng

tư vấn đất đai

VŨ TRỌNG QUỐC HƯNG

Chức vụ: Luật sư cộng tác Thành viên Đoàn luật sư Hà Nội, Việt Nam Liên hệ: 094335995; Email: lsquochung@gmail.com […]

15 Tháng Tám, 2018

DANH SÁCH VĂN BẢN SỐ 02-12/2016

THUẾ Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết […]

20 Tháng Mười Hai, 2016

TƯ VẤN PHÁP LÝ BẤT ĐỘNG SẢN

Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến bất động sản là một trong những thế mạnh nổi trội của VN CONSULT. Luật sư của chúng tôi tư vấn, hỗ trợ khách hàng trong việc xây dựng phương án đầu tư, xin phê duyệt dự án và triển khai các giao dịch bán, cho thuê bất động sản

2 Tháng Sáu, 2016