Đóng

luật sư tư vấn

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 02-09/2016

  LĨNH VỰC THUẾ -TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN 1. Nghị định số 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu […]

16 Tháng Chín, 2016

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01-09/2016

LĨNH VỰC THUẾ 1. Công văn số 54135/CT-TTHTngày 18/8/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về cách xử lý khi người […]

12 Tháng Chín, 2016

DANH SÁCH VĂN BẢN SỐ 04-08/2016

  LĨNH VỰC THUẾ 1. Công văn số 3449/TCT-CSngày 3/8/2016 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNDN Theo quy […]

31 Tháng Tám, 2016

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01/08/2016

LĨNH VỰC THUẾ 1. Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành […]

30 Tháng Tám, 2016