Đóng

luật sư hà nội

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 03-08/2016

LĨNH VỰC THUẾ 1. Công văn số 51237/CT-TTHT ngày 3/8/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về miễn thuế GTGT đối với […]

31 Tháng Tám, 2016

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01/08/2016

LĨNH VỰC THUẾ 1. Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành […]

30 Tháng Tám, 2016

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 02-07/2016

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 02-07/2016 LĨNH VỰC THUẾ 1. Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính […]

26 Tháng Bảy, 2016