Đóng

27 Tháng Sáu, 2016

TRANH CHẤP DÂN SỰ, LAO ĐỘNG, HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

VN CONSULT đại diện và hỗ trợ khách hàng giải quyết các tranh chấp phát sinh từ quan hệ Lao động, Dân sự, Hôn nhân gia đình như:

  • Tranh chấp phát sinh từ quan hệ lao động (yêu cầu bồi hoàn chi phí đào tạo, yêu cầu bồi thường do bị chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, sa thải trái pháp luật…)
  • Tranh chấp phát sinh từ giao dịch bất động sản (mua bán, cho thuê nhà, đất, nhà xưởng…);
  • Tranh chấp quyền sở hữu tài sản;
  • Phân chia di sản thừa kế;
  • Các tranh chấp về tài sản khác;
  • Ly hôn, phân chia tài sản sau ly hôn.