Đóng

20 Tháng Mười Một, 2018

CHẾ ĐỘ THAI SẢN ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NAM CÓ VỢ SINH CON

Chế độ thai sản không chỉ áp dụng đối với người lao động là nữ. Lao động nam có vợ sinh con cũng được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Quý khách vui lòng tham khảo TẠI ĐÂY