Đóng

3 Tháng Sáu, 2021

NĂM 2021 CÓ CẦN PHẢI THÔNG BÁO TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG VỚI CƠ QUAN THUẾ

Theo quy định mới nhất doanh nghiệp không cần thông báo số tài khoản ngân hàng với Phòng đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế, cụ thể:

Theo quy định tại Điều 30 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14:

  1. Doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã (thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh)
  2. Tổ chức, cá nhân không thuộc trường hợp đăng ký thuế theo thủ tục liên thông (Điển b Khoản 1 Điều 30 Luật quản lý thuế) thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với Cơ quan thuế.

Đối với doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông cùng với đăng ký doanh nghiệp (thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh)

  • Trước ngày 01/5/2021, theo quy định về biểu mẫu đăng ký kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT, thông tin về “tài khoản ngân hàng” nằm trong mục “thông tin đăng ký thuế”. Do vậy, khi thành lập doanh nghiệp phải kê khai thông tin về “tài khoản ngân hàng” trong mục “thông tin đăng ký thuế”. Khi có sự thay đổi thông tin về tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp cũng phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi theo biểu mẫu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh/thay đổi thông tin đăng ký thuế và nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.
  • Từ 01/05/2021, biểu mẫu về đăng ký kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT (có hiệu lực thi hành từ 01/05/2021) đã bỏ thông tin về
    tài khoản ngân hàng” trong mục “thông tin đăng ký thuế” tại Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Do vậy, thông tin về “tài khoản ngân hàng” không còn là thông tin trong mục “thông tin đăng ký thuế

Như vậy, có thể thấy, theo quy định hiện hành về kê khai thông tin đăng ký thuế đối với các doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế liên thông tại Phòng đăng ký kinh doanh KHÔNG yêu cầu kê khai/đăng ký thông tin về số tài khoản ngân hàng. Do vậy, theo quy định mới, khi có thay đổi thông tin về số tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp không cần thực hiện thủ tục thông báo thay đổi với Phòng đăng ký kinh doanh hoặc Cơ quan thuế.

Đối với các tổ chức, cá nhân khác thuộc trường hợp Đăng ký thuế trực tiếp với Cơ quan thuế (không thuộc trường hợp đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh)

  • Trước ngày 17/01/2021, mẫu Tờ khai đăng ký thuế ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế yêu cầu tổ chức kê khai/đăng ký thông tin về số tài khoản ngân hàng.
  • Từ ngày 17/01/2021, theo mẫu Tờ khai đăng ký thuế ban hành kè theo Thông tư 150/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế (thay thế Thông tư 95/2016/TT-BTC) không yêu cầu kê khai/đăng ký thông tin về số tài khoản ngân hàng.

Như vậy, có thể thấy, theo quy định hiện hành về kê khai thông tin đăng ký thuế đối với tổ chức thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với Cơ quan thế KHÔNG yêu cầu kê khai/đăng ký thông tin về số tài khoản ngân hàng.

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, sử dụng dịch vụ, xin vui lòng liên hệ số Hotline 090.323.6646 (Luật sư Nguyễn Thu Hằng) – 0366.993.293 (Ms.Tâm) để được hỗ trợ.