Đóng

30 Tháng Mười, 2020

DOANH NGHIỆP CHẬM KÊ KHAI THUẾ CÓ THỂ BỊ PHẠT TỚI 25 TRIỆU

TỪ 25.12.2020, DOANH NGHIỆP KÊ KHAI THUẾ CHẬM CÓ THỂ BỊ PHẠT TỚI 25 TRIỆU ĐỒNG

Ngày 19/10/2020 Chính phủ đã ban hành nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định mức xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn (Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2020). Theo quy định tại Điều 13 Nghị định này thì doanh nghiệp có thể chịu mức phạt đến 25 triệu đồng khi chậm kê khai thuế trên 90 ngày và có phát sinh số thuế phải nộp.

Phạt cảnh cáo: Nộp quá thời hạn từ 01 – 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ;

Phạt tiền từ 02 – 05 triệu đồng: Quá hạn từ 01 – 30 ngày trừ trường hợp bị phạt cảnh cáo nêu trên;

Phạt tiền từ 05 – 08 triệu đồng: Quá hạn từ 31 – 60 ngày;

Phạt tiền từ 08 – 15 triệu đồng: Quá thời hạn từ 61 – 90 ngày; từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp; không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp; không nộp các phụ lục về quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp;

Phạt tiền từ 15 – 25 triệu đồng: Quá hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra hoặc trước khi lập biên bản về việc chậm nộp hồ sơ.

Trường hợp số tiền phạt nếu áp dụng theo khoản này lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì số tiền phạt tối đa đối với trường hợp này bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không thấp hơn mức trung bình của khung phạt tiền từ 8 – 15 triệu đồng.

Như vậy, có thể thấy, so với mức phạt tiền cao nhất (đến 05 triệu đồng) đang áp dụng tại Điều 7 Nghị định 129/2013/NĐ-CP thì từ ngày 05/12/2020 (ngày Nghị định 125 có hiệu lực thi hành) hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế sẽ bị phạt nặng hơn gấp nhiều lần.

Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ Công ty Luật hợp danh VN CONSULT