Close
 • 11 August, 2021

  TỔNG HỢP CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHÓ KHĂN DO DỊCH BỆNH COVID

  TỔNG HỢP CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ CÁC  ĐỐI TƯỢNG KHÁC GẶP KHÓ KHĂN DO DỊCH COVID-19

  Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã và đang tác động, ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của nền kinh tế – xã hội và đời sống nhân dân, ngày 1/7, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) liên quan đến BHXH, một số chính sách hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

  I. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG PHẢI TẠM HOÃN HĐLĐ, NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

  1. Đối tượng được hỗ trợ:

  Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau:

  • Tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của HĐLĐ, từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ 01/05/2021 đến hết 31/12/2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương từ 01/05/2021 đến hết 31/12/2021.
  • Đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương.
  1. Mức hỗ trợ:
  • 855.000 đồng/người đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 01 tháng (30 ngày).
  • 710.000 đồng/người đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng (30 ngày) trở lên.
  • Hỗ trợ bổ sung:
   • Người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người;
   • Người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.
  1. Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho người lao động.
  2. Trình tự, thủ tục thực hiện – THAM KHẢO TẠI ĐÂY – Thủ tục hỗ trợ tạm hoãn HĐLD, nghỉ việc không lương

  II. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ NGỪNG VIỆC

  1. Đối tượng được hỗ trợ:

           Người lao động được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

  • Làm việc theo chế độ HĐLĐ bị ngừng việc theo Khoản 3 Điều 99 BLLĐ và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của CQNN có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01/05/02021 đến hết ngày 31/12/2021;
  • Đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng trước liền kề tháng NLĐ ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 BLLĐ.
  1. Mức hỗ trợ:
  • Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người.
  • Người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.
  1. Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho người lao động.
  2. Trình tự, thủ tục thực hiện – THAM KHẢO TẠI ĐÂY – TT HỖ TRỢ NLD BỊ NGỪNG VIỆC

  III. HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NHƯNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

  1. Đối tượng hỗ trợ:

  Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

  • Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động chấm dứt hợp đồng lao động;
  • Chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:
  • Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.
  • Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.
  1. Mức hỗ trợ: 710.000 đồng/người.

          Người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người lao          động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06              tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01            người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.

  1. Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho người lao động
  2. Trình tự, thủ tục – THAM KHẢO TẠI ĐÂY – TT HỖ TRỢ NLD BỊ CHẤM DỨT HDLD

  IV. HỖ TRỢ VIÊN CHỨC HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH

  1. Đối tượng được hỗ trợ: 

       a) Viên chức hoạt động nghệ thuật được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

  • Là đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV.
  • Làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) phải tạm dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.

       b) Hướng dẫn viên du lịch được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

  • Có thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định của Luật Du lịch.
  • Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức xã hội – nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa; có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm.
  1. Mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/người.
  2. Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho người được hỗ trợ
  3. Trình tự,thủ tục THAM KHẢO TẠI ĐÂY – TT HỖ TRỢ HDNT – HDVDL

  V. HỖ TRỢ ĐỐI VỚI TRẺ EM VÀ NGƯỜI ĐANG ĐIỀU TRỊ COVID-19, CÁCH LY Y TẾ

  1. Đối tượng:

           Trẻ em (người dưới 16 tuổi theo quy định của Luật Trẻ em) và người điều trị do                 nhiễm COVID-19 (F0) hoặc cách ly y tế để phòng, chống COVID- 19 (F1) theo                   quyết  định của cơ quan có thẩm quyền

  1. Mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ:
  • Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người điều trị nhiễm COVID-19 (F0), từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày.
  • Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày.
  • Đối với trẻ em trong thời gian điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế:
  • Được hỗ trợ thêm một lần mức 1.000.000 đồng/trẻ em.
  • Ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí đối với các chi phí ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế và chi phí khám, chữa bệnh đối với trẻ em không có thẻ bảo hiểm y tế

   3. Trình tự, thủ tục – THAO KHẢO TẠI ĐÂY – TT HỖ TRỢ NGƯỜI ĐIỀU TRỊ COVID

  VII. HỖ TRỢ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VAY VỐN ĐỂ TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC, TRẢ LƯƠNG PHỤC HỒI SẢN XUẤT

  1. Điều kiện vay vốn:

           NSDLĐ được vay vốn trả lương ngừng việc khi có đủ các điều kiện sau:

  • Có NLĐ làm việc theo hợp đồng đang tham gia BHXH bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm NLĐ ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định khoản 3 Điều 99 BLLĐtrong thời gian từ ngày 01/05/2021 đến hết ngày 31/03/2022.
  • Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

          NSDLĐ được vay vốn trả lương cho NLĐ khi phục hồi sản xuất, kinh doanh              khi có đủ các điều kiện sau:

         + Đối với NSDLĐ phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của CQNN có thẩm quyền để         phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01/05/2021 đến hết ngày                   31/03/2022

  • NSDLĐ phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của CQNN có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ 01/05/2021 đến hết ngày 31/03/2022
  • Có NLĐ làm việc theo hợp đồng đang tham gia BHXH bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn.
  • Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.
  • Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

       + Đối với NSDLĐ hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú       và đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để phục hồi sản xuất,         kinh doanh

  • Có NLĐ làm việc theo hợp đồng đang tham gia BHXH bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn.
  • Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.
  • Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đã hoàn thành quyết toán thuế năm 2020 tại thời điểm đề nghị vay vốn.
  1. Mức cho vay, thời hạn cho vay, thời hạn giải ngân
  • Vay vốn trả lương ngừng việc: tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số NLĐ theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 03 tháng; thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.
  • Vay vốn trả lương cho NLĐ khi phục hồi sản xuất: tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ đang làm việc theo HĐLĐ. Thời gian hưởng chính sách hỗ trợ tối đa 03 tháng; thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.
  1. Trình tự, thủ tục – THAM KHẢO TẠI ĐÂY – TT HỖ TRỢ NSDLĐ VAY VỐN

  VII. HỖ TRỢ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ ĐỂ DUY TRÌ VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

  1. Đối tượng, điều kiện hỗ trợ:

  Người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Luật Việc làm nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ trong thời gian từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022 được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

  • Đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ.
  • Phải thay đổi cơ cấu, công nghệ theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Bộ luật Lao động.
  • Có doanh thu của quý liền kề trước thời điểm đề nghị hỗ trợ giảm từ 10% trở lên so với doanh thu cùng kỳ năm 2019 hoặc năm 2020.
  • Có phương án hoặc phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp có phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.
  1. Mức, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả
  • Mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề tối đa 1.500.000 đồng/người lao động/tháng.
  • Thời gian hỗ trợ: Tối đa 06 tháng.
  • Phương thức chi trả: Chi trả trực tiếp cho người sử dụng lao động theo phương án hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề được phê duyệt.
  1. Trình tự, thủ tục – THAM KHẢO TẠI ĐÂY – TT HO TRO NSDLD KINH PHI DAO TAO

  VIII. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỘ KINH DOANH

  1. Đối tượng, điều kiện hỗ trợ:

           Hộ kinh doanh được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

  • Có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.
  • Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01/05/2021 đến ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của CQNN có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.

        2. Mức hỗ trợ và phương thức chi trả:

  • Mức hỗ trợ: 3.000.000 đồng/hộ kinh doanh.
  • Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho hộ kinh doanh.
  1. Trình tự, thủ tục – THAM KHẢO TẠI ĐÂY – CS HỖ TRỢ HỘ KINH DOANH

  ________________________________________________________________

  Nội dung trên đây chỉ mang tính chất cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là ý kiến tư vấn của VN CONSULT đối với Khách hàng, do đó, VN CONSULT không chịu trách nhiệm khi Khách hàng sử dụng nội dung thông tin này, trừ khi giữa VN CONSULT và khách hàng có một thỏa thuận tư vấn cụ thể. Trường hợp Quý Khách hàng có nhu cầu được tư vấn cho tình huống cụ thể của Khách hàng, vui lòng liên hệ với VN CONSULT

  CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VN CONSULT

  Phòng 703 Tầng 7 Tòa nhà Ford Thăng Long, 105 Láng Hạ, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

  Hotline: 0903 236 646

  Email: contact@vnconsult.com.vn

  Website:vnconsult.com.vn