Đóng

2 Tháng Sáu, 2016

TƯ VẤN THÀNH LẬP, QUẢN TRỊ, TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP

VN CONSULT cung cấp dịch vụ tư vấn và thực hiện các thủ tục cần thiết về đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực: Thành lập doanh nghiệp, thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Công ty/Chi nhánh/VPĐD; Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các giao dịch mua bán, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp.

1. Thành lập doanh nghiệp

 • Thủ tục đăng ký kinh doanh công ty cổ phần: Quý khách vui lòng xem chi tiết hồ sơ TẠI ĐÂY
 • Th tục đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Quý khách vui lòng xem chi tiết hồ sơ TẠI ĐÂY
 • Th tục đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên: Quý khách vui lòng xem chi tiết hồ sơ TẠI ĐÂY
 • Th tục đăng ký kinh doanh công ty hợp danhQuý khách vui lòng xem chi tiết hồ sơ TẠI ĐÂY
 • Th tục đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhânQuý khách vui lòng xem chi tiết hồ sơ TẠI ĐÂY

2. Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, điểm kinh doanh

 • Thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện: Quý khách vui lòng xem chi tiết hồ sơ TẠI ĐÂY
 •  Thủ tục thông báo lập điểm kinh doanh: Quý khách vui lòng xem chi tiết hồ sơ TẠI ĐÂY

3. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Thủ tục đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn: Quý khách vui lòng xem chi tiết hồ sơ TẠI ĐÂY
 • Th tục đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh: Quý khách vui lòng xem chi tiết hồ sơ TẠI ĐÂY
 • Thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp: Quý khách vui lòng xem chi tiết hồ sơ TẠI ĐÂY
 • Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp: Quý khách vui lòng xem chi tiết hồ sơ TẠI ĐÂY
 • Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp: Quý khách vui lòng xem chi tiết hồ sơ TẠI ĐÂY

3. Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các giao dịch mua bán, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp

– Lập báo cáo đánh giá tình trạng pháp lý doanh nghiệp;

– Tư vấn các giao dịch, thủ tục pháp lý cần thực hiện;

– Tư vấn và soạn thảo các tài liệu để thực hiện giao dịch như: thỏa thuận ban đầu về các điều kiện chuyển nhượng/biên bản ghi nhớ; hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; các văn bản chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông…;

– Tư vấn giải quyết các vấn đề liên quan đến công nợ, thuế, lao động và các vấn đề pháp lý khác;

– Hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết nhằm đạt được các chấp thuận/phê chuẩn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến giao dịch.

 • Thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với công ty được thành lập trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp: Quý khách vui lòng xem chi tiết hồ sơ TẠI ĐÂY
 • Th tục đăng ký doanh nghiệp đối với công ty được thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp: Quý khách vui lòng xem chi tiết hồ sơ TẠI ĐÂY
 • Th tục đăng ký doanh nghiệp đối với công ty được thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp: Quý khách vui lòng xem chi tiết hồ sơ TẠI ĐÂY
 • Th tục đăng ký doanh nghiệp đối với công ty được thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp: Quý khách vui lòng xem chi tiết hồ sơ TẠI ĐÂY

4. Tư vấn điều kiện kinh doanh: Tư vấn, đại diện doanh nghiệp thực hiện thủ tục xin các chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, các giấy phép con.

5. Tư vấn quản trị doanh nghiệp:

 • Hỗ trợ doanh nghiệp soạn thảo, soát xét các văn bản nội bộ như điều lệ, quy chế HĐQT, nội quy lao động, quy chế, quy định nội bộ khác.
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến quản trị, điều hành doanh nghiệp.
 • Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình góp vốn, mua cổ phần, và quản lý điều hành doanh nghiệp giữa công ty với các thành viên/cổ đông hoặc giữa các thành viên/cổ đông công ty với nhau.