Đóng

28 Tháng Sáu, 2016

TƯ VẤN PHÁP LUẬT THUẾ

Các quy định về thuế của Việt Nam thường xuyên có sự thay đổi, đây cũng là một trong những khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh. Luật sư của VN CONSULT sẽ tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt các quy định về thuế GTGT, thuế TNDN, thuế tiêu thục đặc biệt, thuế nhà thầu nước ngoài, thuế phát sinh từ các giao dịch chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng dự án bất động sản…