Đóng

Dịch vụ

28 Tháng Sáu, 2016

TƯ VẤN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

Các tranh chấp về lao động ngày nay có xu thế gia tăng và được xem là lĩnh vực phức tạp. Để hạn chế các tranh chấp lao động, song song với việc hỗ trợ doanh nghiệp soạn thảo nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, các quy chế, quy định nội bộ phù hợp với đặc thù ngành nghề kinh doanh, VN CONSULT còn hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tổ chức các buổi đối thoại, phổ biến kiến thức pháp luật cho người lao động nhằm hướng đến mục tiêu doanh nghiệp và người lao động cùng tôn trọng và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.

Đại diện cho doanh nghiệp giải quyết tranh chấp với người lao động.

Tư vấn các vấn đề liên quan đến giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam.