Đóng

Dịch vụ

3 Tháng Tư, 2020

TƯ VẤN ĐẦU TƯ

VN CONSULT cung cấp ý kiến tư vấn nhằm giúp khách hàng thành lập, triển khai các dự án đầu tư tại Việt Nam, bao gồm: Hoạt động đầu tư của Nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (bao gồm Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần và Đầu tư thành lập mới doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài); Dự án đầu tư trong nước; và Dự án của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.

1. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư vào Việt Nam thông qua hình thức (i) Góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động để trở thành chủ sở hữu, thành viên, cổ đông của doanh nghiệp nhận góp vốn, mua cổ phần; Hoặc (ii) Đầu tư thành lập mới doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện Dự án đầu tư.

VN CONSULT sẽ tư vấn, hỗ trợ Nhà đầu tư nước ngoài hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện Dự án đầu tư tại Việt Nam, theo đó, VN CONSULT sẽ:

  • Cung cấp ý kiến pháp lý nhằm hỗ trợ nhà đầu tư nắm được các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến đầu tư nước ngoài, giúp nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn phương án, loại hình đầu tư phù hợp (cụ thể, tư vấn hỗ trợ Nhà đầu tư lựa chọn hình thức đầu tư: Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam; Đầu tư thành lập mới doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo các hình thức: Doanh nghiệp 100% vốn, Doanh nghiệp liên doanh; Hoặc thực hiện theo loại hình Hợp đồng hợp tác tác kinh doanh không thành lập pháp nhân).
  • Soạn thảo, hỗ trợ Nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  • Đại diện cho Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện các thủ tục (i) Góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam; (ii) xin Giấy chứng nhận đầu tư/thành lập mới doanh nghiệp để thực hiện Dự án đầu tư…
  • Tư vấn và hỗ trợ các thủ tục pháp lý trong quá trình thực hiện Dự án đầu tư của Nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ ĐỂ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC GÓP VỐN MUA CỔ PHẦN CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Bước 1: Thực hiện thủ tục Thông báo Nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần

Bước 2: Thực hiện thủ tục thông báo thay đổi chủ sở hữu/thành viên/cổ đông tại Phòng Đăng ký kinh doanh để Nhà đầu tư nước ngoài được công nhận là chủ sở hữu/thành viên/cổ đông

CHI TIẾT THỦ TỤC vui lòng tham khảo TẠI ĐÂY

VỀ TRÌNH TỰ THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN.

Quy trình thành lập mới doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được chia thành 02 bước:

Bước 1: Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

  • Đối với trường hợp Dự án đầu tư KHÔNG THUỘC DIỆN Quyết định chủ trương đầu tư: CHI TIẾT THỦ TỤC vui lòng tham khảo TẠI ĐÂY
  • Đối với trường hợp Dự án đầu tư THUỘC DIỆN Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh: CHI TIẾT THỦ TỤC vui lòng tham khảo TẠI ĐÂY

(Trường hợp Quý khách hàng có nhu cầu tham khảo trình tự, thủ tục đầu tư đối với Dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ hoặc Quốc hội, vui lòng liên hệ với VN CONSULT để được tư vấn).

Bước 2: Thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp (sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đối với cả trường hợp THUỘC DIỆN Quyết định chủ trương đầu tư và trường hợp KHÔNG THUỘC DIỆN Quyết định chủ trương đầu tư)

CHI TIẾT vui lòng tham khảo TẠI ĐÂY

THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Khi Nhà đầu tư có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như: Thay đổi tên Dự án đầu tư, thay đổi Nhà đầu tư; thay đổi địa điểm đầu tư; thay đổi vốn đầu tư; thay đổi ngành nghề lĩnh vực đầu tư hoặc các nội dung khác đã đăng ký đầu tư, VN CONSULT sẽ tư vấn, hỗ trợ Khách hàng thực hiện thủ tục thay đổi.

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ vui lòng tham khảo TẠI ĐÂY

2. DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC (100% VỐN ĐẦU TƯ VIỆT NAM)

VN CONSULT sẽ tư vấn, hỗ trợ Nhà đầu tư trong nước (Nhà đầu tư Việt Nam) hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện Dự án đầu tư tại Việt Nam, theo đó, VN CONSULT sẽ:

  • Cung cấp ý kiến pháp lý nhằm hỗ trợ nhà đầu tư nắm được các quy định của pháp luật liên quan đến Dự án dự kiến triển khai; Tư vấn hỗ trợ nhà đầu tư lựa chọn phương thức triển khai Dự án đầu tư;
  • Soạn thảo, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ pháp lý của Dự án đầu tư;
  • Đại diện cho Nhà đầu tư trong nước thực hiện các thủ tục xin Giấy chứng nhận đầu tư/thành lập doanh nghiệp/chi nhánh …
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý trong quá trình thực hiện Dự án.

THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC vui lòng tham khảo TẠI ĐÂY

Nhà đầu tư trong nước thực hiện Dự án sau khi có Quyết định chủ trương đầu tư mà không cần thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tuy nhiên, nếu Nhà đầu tư có yêu cầu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Nhà đầu tư trong nước.

(Trường hợp Quý khách hàng có nhu cầu tham khảo trình tự, thủ tục đầu tư đối với Dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ hoặc Quốc hội, vui lòng liên hệ với VN CONSULT để được tư vấn).

3. DỰ ÁN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI:

VN CONSULT cung cấp dịch vụ tư vấn và đại diện thực hiện các thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài cho nhà đầu tư Việt Nam có nhu cầu đầu tư ra nước ngoài.