Đóng

tư vấn thuế TNCN

DANH SÁCH VĂN BẢN SỐ 02-12/2016

THUẾ Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết […]

20 Tháng Mười Hai, 2016

DANH SÁCH VĂN BẢN SỐ 03-09/2016

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 03 – 09/2016 THUẾ XNK – THỦ TỤC HẢI QUAN 1. Nghị định số 125/2016/NĐ-CPngày 1/9/2016 […]

27 Tháng Chín, 2016

TƯ VẤN PHÁP LUẬT THUẾ

Các quy định về thuế của Việt Nam thường xuyên có sự thay đổi, đây cũng là một trong những […]

28 Tháng Sáu, 2016