Đóng

Tư vấn luật lao động

DANH SÁCH VĂN BẢN SỐ 01-12/2016

LĨNH VỰC THUẾ Công văn số 4679/TCT-KTNB ngày 10/10/2016 của Tổng cục Thuế về việc ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng […]

13 Tháng Mười Hai, 2016

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 03-08/2016

LĨNH VỰC THUẾ 1. Công văn số 51237/CT-TTHT ngày 3/8/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về miễn thuế GTGT đối với […]

31 Tháng Tám, 2016

TƯ VẤN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

Các tranh chấp về lao động ngày nay có xu thế gia tăng và được xem là lĩnh vực phức […]

28 Tháng Sáu, 2016