Đóng

thuế GTGT

DANH SÁCH VĂN BẢN SỐ 03-12/2016

LĨNH VỰC THUẾ Công văn số 5413/TCT-CS ngày 24/11/2016 của Tổng cục Thuế về việc miễn, giảm tiền thuê đất đối với […]

27 Tháng Mười Hai, 2016

DANH SÁCH VĂN BẢN SỐ 03-11/2016

LĨNH VỰC THUẾ Công văn số 5224/TCT-CS ngày 10/11/2016 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT xuất khẩu Theo sửa […]

12 Tháng Mười Hai, 2016

DANH SÁCH VĂN BẢN SỐ 02-11/2016

LĨNH VỰC THUẾ Công văn số 5084/TCT-CS ngày 3/11/2016 của Tổng cục Thuế về ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động […]

17 Tháng Mười Một, 2016

DANH SÁCH VĂN BẢN SỐ 01-11/2016

LĨNH VỰC THUẾ 1. Công văn số 4975/TCT-CS ngày 26/10/2016 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNDN Theo quy định […]

9 Tháng Mười Một, 2016

DANH SÁCH VĂN BẢN SỐ 03-10/2016

PHÍ, LỆ PHÍ 1. Thông tư số 143/2016/TT-BTC ngày 26/9/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp […]

31 Tháng Mười, 2016