Đóng

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

20 Tháng Tám, 2021

THỦ TỤC MỞ VPDD CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VN

THỦ TỤC MỞ VPDD CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

1. Điều kiện thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện khi đáp ứng các điều kiện sau:

  • Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;
  • Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 01 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký (Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ);
  • Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện phải phù hợp với cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (Trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Văn phòng đại diện phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành (sau đây gọi chung là Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành).

2. Thời hạn hoạt động của Văn phòng đại diện

Giấy phép hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài có thời hạn 05 năm và có thể được gia hạn bằng thời hạn của giấy phép đã cấp trước đó (nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài trong trường hợp giấy tờ đó có quy định về thời hạn).

3. Hồ sơ cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện – Vui lòng tham khảo THỦ TỤC THÀNH LẬP VPDD THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM tại đây

VN CONSULT tư vẫn và hỗ trợ Quý Khách hàng thực hiện các thủ tục mở Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Sở Công thương Hà Nội.

Chi tiết vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VN CONSULT

Phòng 703 Tầng 7 Tòa nhà Ford Thăng Long, 105 Láng Hạ, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Hotline: 0903 236 646

Email: contact@vnconsult.com.vn

Website:vnconsult.com.vn