Close
 • 10 August, 2021

  GIẤY TỜ CẦN XUẤT TRÌNH KHI ĐI ĐƯỜNG TRONG THỜI GIAN HÀ NỘI ÁP DỤNG GIÃN CÁCH XÃ HỘI

  GIẤY TỜ CẦN XUẤT TRÌNH KHI ĐI ĐƯỜNG TRONG THỜI GIAN HÀ NỘI ÁP DỤNG GIÃN CÁCH XÃ HỘI

  Ngày 29/07/2021, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 2434/UBND-KT ban hành Mẫu Giấy đi đường, hướng dẫn cấp và sử dụng Giấy đi đường (“Công văn số 2434/UBND-KT”); Ngày 7/8/2021, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 2562/UBND-KT về việc siết chặt việc cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội theo Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 06/8/2021 (“Công văn 2562/UBND-KT”); Ngày 10/8/2021, UBND Hà Nội có Thông báo số 577/TB-UBND về việc triển khai chỉ đạo thực hiện Công văn 2562/UBND-KT (“Thông báo số 577/TB-UBND”).

  Theo các hướng dẫn tại Công văn số 2434/UBND-KTCông văn 2562/UBND-KT, Thông báo số 577/TB-UBND, kể từ ngày 9/8/2021 việc cấp Giấy đi đường và sử dụng Giấy đi đường trong các trường hợp cụ thể được quy định như sau:

  1. Về Giấy đi đường: áp dụng theo Mẫu ban hành kèm theo Công văn số 2434/UBND-KT. Giấy đi đường do Đơn vị sử dụng lao động cấp theo nguyên tắc chính quyền cơ sở giám sát chặt chẽ nơi đến trên địa bàn (Mục 5 Công văn 2562/UBND-KT) cụ thể:
  • Đối với các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động trên địa bàn Thành phố: phối hợp UBND xã, phường, thị trấn (nơi đơn vị hoạt động) để được kiểm tra, xác nhận Giấy đi đường (hoặc xác nhận theo danh sách kèm theo). Từ ngày 10/8/2021, theo Thông báo số 577/TB-UBND, Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có trách nhiệm lập tổng hợp Danh sách NLĐ của đơn vị cần lưu thông trên đường, kèm theo Phương án SXKD đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về phòng chống dịch, gửi tới UBND xã, phường để được xác nhận (người đi đường không cần xuất trình các giấy tờ này). Trên cơ sở Danh sách NLĐ cần tham gia giao thông đã được UBND xã, phường xác nhận, Người đứng đầu Doanh nghiệp cấp Giấy đi đường cho NLĐ và chịu trách nhiệm đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch.
  • Đối với các cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh tạm ngừng hoạt động: phối hợp UBND xã, phường, thị trấn (nơi đơn vị hoạt động) để được kiểm tra, xác nhận Danh sách NLĐ cần tham gia giao thông cho nhân viên trực đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ tại nơi làm việc. Trên cơ sở Danh sách NLĐ cần tham gia giao thông đã được UBND xã, phường xác nhận, Người đứng đầu Doanh nghiệp cấp Giấy đi đường cho NLĐ và chịu trách nhiệm đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch.

  Công văn Công văn 2562/UBND-KT không có hướng dẫn cụ thể về các loại giấy tờ mà Doanh nghiệp cần cung cấp/xuất trình cho UBND khi xin xác nhận Giấy đi đường. Do đó, trong ngày 9/8/2021 các xã, phường có thể đưa ra các yêu cầu khác nhau về giấy tờ Doanh nghiệp cần cung cấp khi xin xác nhận Giấy đi đường. Tuy nhiên, theo Thông báo số 557/TB-UBND thì kể từ ngày 10/8/2021, Doanh nghiệp không cần xin xác nhận của UBND vào từng Giấy đi đường mà chỉ xin xác nhận Danh sách người lao động cần tham gia giao thông. Khi xin xác nhận Danh sách người tham gia giao thông tại UBND xã, phường, Doanh nghiệp cần gửi kèm Phương án SXKD đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về phòng chống dịch.

  1. Các giấy tờ cần thiết cần xuất trình khi tham gia giao thông:

  Căn cứ theo quy định tại Công văn số 2434/UBND-KTCông văn 2562/UBND-KT, tùy theo từng trường hợp, người tham gia giao thông phải xuất trình các giấy tờ cụ thể sau:

  • Đối với người lao động trong Thành phố Hà Nội, làm việc trong trên địa bàn Thành phố Hà Nội cần xuất trình: Giấy đi đường do Đơn vị sử dụng lao động cấp; kèm theo CMND/CCCD.
  • Đối với người ở tỉnh, thành khác vào Thành phố làm việc, lao động các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động, cần xuất trình: Giấy đi đường do Đơn vị sử dụng lao động lập kèm theo CMND/CCCD.
  • Đối với cán bộ, nhân viên, người lao động có địa chỉ thường trú tại Hà Nội làm việc, lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố khác cần xuất trình: Giấy xác nhận là cán bộ, công nhân, người lao động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố đó, Giấy xác nhận của chính quyền nơi cư trú theo Mẫu tại Công văn số 2434/UBND-KT; kèm theo CMND/CCCD.
  • Đối với các trường hợp khác: Người ở tỉnh, thành khác đưa, đón bệnh nhân khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Thành phố; lễ tang; đi sân bay Nội Bài để công tác (kể cả người đưa đón) cần chuẩn bị: Căn cước công dân, Hộ chiếu, Vé máy bay, kết quả xét nghiệm âm tính vi rút SARs-CoV-2 bằng phương pháp PCR (có giá trị trong vòng 03 ngày); đối với bệnh nhân phải có hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện; lịch trình vào, ra; địa điểm xuất phát, nơi đến để kiểm soát quá trình tham gia lưu thông trên địa bàn Thành phố. Đối với lễ tang ngoài Thành phố cần có: Danh sách thành viên trong gia đình và người phục vụ tham gia tang lễ, cam kết của gia đình đảm bảo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 17-CT/UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố.
  • Các trường hợp ra, vào Thành phố vì lý do công vụ, phòng chống dịch bệnh, ngoại giao, vận chuyển công nhân, chuyên gia: Phải có các loại giấy tờ chứng minh việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó và Giấy đi đường theo Mẫu tại Công văn số 2434/UBND-KT; kèm theo CMND/CCCD.
  • Đối với các trường hợp người dân đi ra khỏi Thành phố trước ngày 24/7/2021 (thời điểm ban hành Chỉ thị số 17) muốn quay lại Hà Nội; các trường hợp người buôn bán hàng hóa thiết yếu từ các địa phương, tỉnh, thành khác vào Hà Nội: Cần chuẩn bị căn cước công dân, các loại giấy tờ chứng minh việc buôn bán; kết quả xét nghiệm âm tính vi rút SARs-CoV2 bằng phương pháp PCR (có giá trị trong vòng 03 ngày).

  ————————————————————————————————————-

  Nội dung trên đây chỉ mang tính chất cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là ý kiến tư vấn của VN CONSULT đối với Khách hàng, do đó, VN CONSULT không chịu trách nhiệm khi Khách hàng sử dụng nội dung thông tin này, trừ khi giữa VN CONSULT và khách hàng có một thỏa thuận tư vấn cụ thể. Trường hợp Quý Khách hàng có nhu cầu được tư vấn cho tình huống cụ thể của Khách hàng, vui lòng liên hệ với VN CONSULT

  CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VN CONSULT

  Phòng 703 Tầng 7 Tòa nhà Ford Thăng Long, 105 Láng Hạ, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

  Hotline: 0903 236 646

  Email: contact@vnconsult.com.vn

  Website:vnconsult.com.vn