Đóng

3 Tháng Một, 2023

QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHỮ KÝ NGƯỜI MUA TRÊN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

 

CÓ BẮT BUỘC PHẢI CÓ CHỮ KÝ NGƯỜI MUA HÀNG TRÊN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 123/2020/NĐ-CP Hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập bằng phương tiện điện tử để ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế, trong đó: a) Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua; b) Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế.

Theo quy định tại Khoản 14 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP:

a) Trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua (bao gồm cả trường hợp lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng ở nước ngoài). Trường hợp người mua là cơ sở kinh doanh và người mua, người bán có thỏa thuận về việc người mua đáp ứng các điều kiện kỹ thuật để ký số, ký điện tử trên hóa đơn điện tử do người bán lập thì hóa đơn điện tử có chữ ký số, ký điện tử của người bán và người mua theo thỏa thuận giữa hai bên.

b) Đối với hóa đơn điện tử của cơ quan thuế cấp theo từng lần phát sinh không nhất thiết phải có chữ ký số của người bán, người mua.

c) Đối với hóa đơn điện tử bán hàng tại siêu thị, trung tâm thương mại mà người mua là cá nhân không kinh doanh thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tên, địa chỉ, mã số thuế người mua.

Đối với hóa đơn điện tử bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh thì không nhất thiết phải có các chỉ tiêu tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn; tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua, chữ ký điện tử của người mua; chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng.

Như vậy, kể từ ngày 01/07/2022 (ngày Nghị định 123/2020/NĐ-CP) có hiệu lực thi hành, không yêu cầu bắt buộc phải có chữ ký người mua hàng trên hóa đơn điện tử, trừ trường hợp các bên (bên mua và bên bán) có thỏa thuận về việc hóa đơn điện tử phải có chữ ký điện tử của bên mua.

Trường hợp Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn, giải đáp các vấn đề cụ thể, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VN CONSULT

Phòng 703 Tầng 7 Tòa nhà Ford Thăng Long, 105 Láng Hạ, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Hotline: 0903 236 646

Email: thuhang@vnconsult.com.vn

Website:vnconsult.com.vn