Đóng

BẢN TIN PHÁP LUẬT

9 Tháng Tám, 2021

CHÍNH SÁCH GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT NĂM 2021

CHÍNH SÁCH GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ

VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT TRONG NĂM 2021

(Theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP)

A. Đối tượng áp dụng (đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2021)

 1. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế sau:
 • Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;
 • Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;
 • Xây dựng;
 • Hoạt động xuất bản; hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc;
 • Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên (không gia hạn đối với thuế thu nhập doanh nghiệp của dầu thô, condensate, khí thiên nhiên thu theo hiệp định, hợp đồng);
 • Sản xuất đồ uống; in, sao chép bản ghi các loại; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị); sản xuất mô tô, xe máy; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị;
 • Thoát nước và xử lý nước thải.
 1. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế sau:
 • Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản;
 • Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;
 • Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim;
 • Hoạt động phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; hoạt động dịch vụ thông tin;
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng.
 1. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.
 2. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.
 3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19

B. Thời gian được gia hạn:

 1. Thuế GTGT (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu):

Thời hạn nộp thuế GTGT của tháng, quý được gia hạn như sau:

 • Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 3/2021 chậm nhất là ngày 20/9/
 • Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 4/2021 chậm nhất là ngày 20/10/2021.
 • Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 5/2021 chậm nhất là ngày 20/11/2021.
 • Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 6/2021 chậm nhất là ngày 20/12/2021.
 • Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 7/2021 chậm nhất là ngày 20/12/2021.
 • Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 8/2021 chậm nhất là ngày 20/12/2021.
 • Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý 1 năm 2021 chậm nhất là ngày 30/9/2021.
 • Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý 2 năm 2021 chậm nhất là ngày 31/12/2021.
 1. Thuế TNDN: số thuế tạm nộp của quý 1, quý 2 năm 2021 được gia hạn trong 3 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 2. Thuế GTGT, thuế TNCN của hộ cá nhân kinh doanh: toàn bộ số thuế của năm 2021 được gia hạn đến ngày 30/12/2021.
 3. Tiền thuê đất: số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 được gia hạn 6 tháng kể từ ngày 31/5/2021.

C. Trình tự, thủ tục gia hạn và Cơ quan có thẩm quyền giải quyết:

Giấy đề nghị gia hạn được gửi tới Cơ quan quản lý thuế trực tiếp, cụ thể:

 • Người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lần đầu hoặc thay thế theo Mẫu tại Phụ lục kèm theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) tới Cơ quan quản lý thuế trực tiếp.
 • Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc theo quý) thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/7/2021.
 • Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2021.

C. Một số lưu ý:

 • Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế giá trị gia tăng riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng. Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng.
 • Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Người nộp thuế phải nộp đủ các khoản tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP trước ngày 30/7/2021.
 • Người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn. Nếu người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế sau ngày 30/7/2021 thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định 52/2021/NĐ-CP.
 • Cơ quan thuế không phải thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Trường hợp trong thời gian gia hạn, cơ quan thuế có cơ sở xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng gia hạn thì cơ quan thuế có văn bản thông báo cho người nộp thuế về việc không gia hạn.

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là ý kiến tư vấn của VN CONSULT đối với Khách hàng, do đó, VN CONSULT không chịu trách nhiệm khi Khách hàng sử dụng nội dung thông tin này, trừ khi giữa VN CONSULT và khách hàng có một thỏa thuận tư vấn cụ thể. Trường hợp Quý Khách hàng có nhu cầu được tư vấn cho tình huống cụ thể của Khách hàng, vui lòng liên hệ với VN CONSULT

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VN CONSULT

Phòng 703 Tầng 7 Tòa nhà Ford Thăng Long, 105 Láng Hạ, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Hotline: 0903 236 646

Email: contact@vnconsult.com.vn

Website:vnconsult.com.vn