Đóng

11 Tháng Một, 2023

CÁC LƯU Ý VỀ THUẾ ĐẦU NĂM 2023

CÁC LƯU Ý VỀ THUẾ ĐẦU NĂM 2023

Trong thời gian đầu năm 2023, doanh nghiệp sẽ cần phải lưu ý các quy định về thuế sau đây:

  1. Chính sách giảm 2% thuế suất GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP đã hết hiệu lực kể từ 1/1/2023.
  2. Các hóa đơn phát hành từ ngày 1/1/2023 phải điều chỉnh lại ký hiệu năm lập hóa đơn là 23 và đánh lại số hóa đơn từ 1.
  3. Lệ phí môn bài phải nộp năm 2023: 3 triệu đồng (nếu vốn điều lệ trên 10 tỷ VND); 2 triệu (nếu vốn điều lệ dưới 10 tỷ VND); 1 triệu đồng (với các chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh). Thời hạn nộp chậm nhất ngày 30/1/2023.
  4. Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng 12/2022 chậm nhất là ngày 27/1/2023; của quý 4/2022 chậm nhật là ngày 31/1/2023; thời hạn nộp thuế TNDN quý 4/2022 chậm nhất là ngày 30/1/2023.
  5. Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm 2022 và tiền thuế theo quyết toán chậm nhất là ngày 31/3/2023.

Chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh TAI DAY