Đóng

8 Tháng Tư, 2020

TƯ VẤN PHÁP LUẬT THƯỜNG XUYÊN

Với mục tiêu cung cấp ý kiến tư vấn pháp lý nhằm hỗ trợ khách hàng nắm vững pháp luật trong kinh doanh, chúng tôi cung cấp các gói dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp.

Với các gói dịch vụ tư vấn thường xuyên này, chúng tôi sẽ:

  • Tư vấn, giải đáp các các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, Luật Dân sự, Luật Lao động, các chính sách thuế…và một số luật chuyên ngành khác;
  • Soát xét, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện các hợp đồng, quy chế, quy định nội bộ của doanh nghiệp;
  • Tư vấn, đại diện cho doanh nghiệp đàm phán, ký kết hợp đồng hoặc giải quyết các tranh chấp.

Tư vấn thường xuyên là dịch vụ mang tính tiện ích, chúng tôi đề cao sự gắn bó, kết nối giữa doanh nghiệp với VN CONSULT hơn là mục đích thu lợi nhuận. Do vậy, doanh nghiệp chỉ phải trả một mức phí có thể nói là rất thấp nhưng hiệu quả và giá trị giá trị gia tăng đem lại cho doanh nghiệp không nhỏ