Đóng

28 Tháng Sáu, 2016

TRANH CHẤP TRONG KINH DOANH

VN CONSULT đại diện và hỗ trợ cho các doanh nghiệp giải quyết tranh chấp trong nhiều lĩnh vực khác nhau:

 • Tranh chấp phát sinh từ hợp đồng kinh doanh thương mại, hợp đồng phân phối hàng hóa, hợp đồng gia công;
 • Tranh chấp phát sinh từ hợp đồng vận chuyển, dịch vụ;
 • Tranh chấp phát sinh từ quan hệ hợp tác kinh tế;
 • Tranh chấp hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư, đấu thầu;
 • Các tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản;
 • Các tranh chấp hợp đồng thuê (văn phòng, nhà xưởng, máy móc thiết bị…);
 • Thu hồi công nợ;
 • Tranh chấp phát sinh từ hợp đồng vay, giao dịch cầm cố, thế chấp, bảo lãnh;
 • Các yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;
 • Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ;
 • Tranh chấp liên quan đến góp vốn, mua cổ phần, quản lý điều hành doanh nghiệp;
 • Công nhận và cho thi hành các phán quyết của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.