Đóng

Văn phòng luật sư

DANH SÁCH VĂN BẢN SỐ 02-12/2016

THUẾ Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết […]

20 Tháng Mười Hai, 2016

DANH SÁCH VĂN BẢN SỐ 03-11/2016

LĨNH VỰC THUẾ Công văn số 5224/TCT-CS ngày 10/11/2016 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT xuất khẩu Theo sửa […]

12 Tháng Mười Hai, 2016

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01-09/2016

LĨNH VỰC THUẾ 1. Công văn số 54135/CT-TTHTngày 18/8/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về cách xử lý khi người […]

12 Tháng Chín, 2016