Đóng

tư vấn đầu tư

DANH SÁCH VĂN BẢN SỐ 03-11/2016

LĨNH VỰC THUẾ Công văn số 5224/TCT-CS ngày 10/11/2016 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT xuất khẩu Theo sửa […]

12 Tháng Mười Hai, 2016

DANH SÁCH VĂN BẢN SỐ 02-11/2016

LĨNH VỰC THUẾ Công văn số 5084/TCT-CS ngày 3/11/2016 của Tổng cục Thuế về ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động […]

17 Tháng Mười Một, 2016

DANH SÁCH VĂN BẢN SỐ 01-11/2016

LĨNH VỰC THUẾ 1. Công văn số 4975/TCT-CS ngày 26/10/2016 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNDN Theo quy định […]

9 Tháng Mười Một, 2016

DANH SÁCH VĂN BẢN SỐ 02-10/2016

LĨNH VỰC THUẾ 1. Công văn số 4628/TCT-CS ngày 6/10/2016 của Tổng cục Thuế hướng dẫn tiêu chí xác định dự án […]

19 Tháng Mười, 2016

DANH SÁCH VĂN BẢN SỐ 04-09/2016

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 04 – 09/2016 THUẾ XNK – THỦ TỤC HẢI QUAN 1. Nghị định số 132/2016/NĐ-CP […]

3 Tháng Mười, 2016

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 02-07/2016

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 02-07/2016 LĨNH VỰC THUẾ 1. Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính […]

26 Tháng Bảy, 2016