GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT CHO DOANH NGHIỆP BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI COVID 19

GIẢM 15% TIỀN THUÊ ĐẤT NĂM 2020 CHO DOANH NGHIỆP TẠM DỪNG KINH DOANH DO ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID […]

17 Tháng Tám, 2020