NGHỊ ĐỊNH SỐ 41.2020/NĐ-CP NGÀY 8.4.2020 VỀ GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT

Ngày 8/4/2020, Chính phủ đã ký và ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ- CP về gia hạn thời hạn nộp […]

9 Tháng Tư, 2020