DOANH NGHIỆP CHẬM KÊ KHAI THUẾ CÓ THỂ BỊ PHẠT TỚI 25 TRIỆU

TỪ 25.12.2020, DOANH NGHIỆP KÊ KHAI THUẾ CHẬM CÓ THỂ BỊ PHẠT TỚI 25 TRIỆU ĐỒNG Ngày 19/10/2020 Chính phủ […]

30 Tháng Mười, 2020