Đóng

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

25 Tháng Mười, 2016

HÀ NỘI – THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Lĩnh vực đất đai

 1. Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
 2.  Thu hồi đất thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố
 3. Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; xây dựng công trình
 4. Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
 5. Cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
 6. Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghịệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 7. Thu hồi đất trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, bị ảnh hưởng bởi thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 8. Xác định giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất tính tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
 9.  Xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất
 10.  Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
 11. Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 12.  Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 13. Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đấtđất
 14. Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận
 15. Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý
 16. Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở (áp dụng đối với đối tượng nhận chuyển nhượng là tổ chức)
 17. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất
 18. Bán hoặc góp vốn bằng tái ản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm
 19. Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
 20. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại , tố cáo về đất đai; Xử lý nợ theo hợp đồng thế chấp, góp vốn; Kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; Chia tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức (trừ doanh nghiệp); Thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của nhóm người sử dụng đất
 21. Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứ nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); Giảm diện tích do sạt lở tự nhiên; Thay đổi về hạn chế quyền sử  dụng đất; Thay đổi về nghĩa vụ tài chính; Thay đổi về tài sản gắn liền với đất; Thay đổi công năng sử dụng tài sản gắn liền với đất
 22. Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất
 23. Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và đăng ký thay đôir, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề
 24. Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế
 25. Tách thửa hoặc hợp thưa đất
 26. Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (đối với các trường hợp Giấy chứng nhận đã bị ố nhòe, rách, hư hỏng; Trường hợp có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các lại Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10/12/2009 sang loại Giấy chứng nhận quyền sở dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Do đo đạc, xác định lại kích thước thửa đất).
 27. Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất
 28. Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
 29. Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật  đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện.
 30. Cấp lại Giấy chứng nhận cho trường hợp nhận chuyển nhượng dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định của pháp luật
 31. Đăng ký thế chấp, xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất hoặc thế chấp bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê