Đóng

15 Tháng Mười Một, 2017

NGHỊ ĐỊNH SỐ 123/2017/NĐ-CP SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC

Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất và Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.
⇒ Quý khách vui lòng tải nội dung văn bản tại đây: Nghị định 123-2017-VN CONSULT