Đóng

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

17 Tháng Mười Một, 2016

HÀ NỘI – THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

THỦ TỤC ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP QUẬN/HUYỆN/CHI NHÁNH VPĐK ĐẤT ĐAI

A. UBND CẤP HUYỆN

1. Thủ tục thu hồi đất thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

2. Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân

3. Thủ tục công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

B. CHI NHÁNH VPĐK NHÀ ĐẤT

1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân

2.Gia hạn sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân ngoài Khu kinh tế, Khu công nghệ cao.

3. Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê

4. Chuyển đổi quyền sử dụng đất do “dồn điền đổi thửa”

5. Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp