Đóng

17 Tháng Tám, 2020

GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT CHO DOANH NGHIỆP BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI COVID 19

GIẢM 15% TIỀN THUÊ ĐẤT NĂM 2020 CHO DOANH NGHIỆP TẠM DỪNG KINH DOANH DO ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID 19

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 về việc giảm tiền thuê đất năm 2020 đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Quyết định này cụ thể hóa việc giảm tiền thuê đất được đề cập tại Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020.

Cụ thể, doanh nghiệp (kể cả hộ gia đình, cá nhân) đang trực tiếp thuê đất của Nhà nước thông qua Quyết định hay Hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm, nếu ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên thì được giảm 15% tiền thuê đất.

Tuy nhiên, chỉ giảm trên số tiền thuê đất phải nộp của năm 2020, không áp dụng cho các năm trước đó và từ năm 2021 trở về sau.

Trường hợp tiền thuê đất năm 2020 đã nộp đủ 100% thì mức giảm 15% sẽ được bù trừ cho năm kế tiếp. Nếu không có năm kế tiếp để bù trừ thì được hoàn

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định vui lòng tham khảo file đính kèm

QUYẾT ĐỊNH 22.TTG VỀ GIẢM 15% TIỀN THUÊ ĐẤT – Tham khảo tại đây