Close
 • HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  27 October, 2016

  HÀ NỘI – THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ NHÀ ĐẤT

  THỦ TỤC ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN CỦA VPĐK NHÀ ĐẤT HÀ NỘI

  1. Đăng ký đất đai

  2. Cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước

  3. Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp

  4. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở:

  4.1. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở (áp dụng đối với trường hợp nhận chuyển nhượng là Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài)

  4.2. Cấp Giấy chứng nhận cho Hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà chung cư mini do cá nhân, hộ gia đình đầu tư xây dựng

  4.3. Cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà ở tái định cư là hộ gia đình, cá nhân

  5. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng  đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01/07/2014 mà bên chuyển nhượng đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

  6. Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân mà không thuộc trường hợp “dồn điền, đổi thửa”, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ chồng

  7. Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đấ

  8. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; Xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; Kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; Thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất

  9. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất  do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); Giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; Thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; Thay đổi về nghĩa vụ tài chính; Thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

  10. Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

  11. Tách thửa đất hoặc hợp thửa đất

  12. Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  13. Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất

  14. Xác nhận thay đổi cho hộ gia đình, cá nhân đăng ký thế chấp, đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký, xóa đăng ký thế chấp, sửa chữa sai sót nội dung đăng ý thế chấp

  15. Xác nhận thay đổi cho trường hợp đăng ký thế chấp, đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký, xóa đăng ký thế chấp, sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp bằng nhà ở hình thành trong tương lai

  16. Đăng ký xóa nợ trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  16.1. Đối với trường hợp ghi nợ bằng tiền trên Giấy chứng nhận

  16.2. Đăng ký xóa nợ trên Giấy chứng nhận

  17. Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

  18. Đăng ký biến động đối với trường  hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sag giao đất có thu tiền sử dụng đất

  19. Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề.