Close
  • 17 August, 2020

    CÁC ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

    CÁC ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

    Luật doanh nghiệp 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020, có một số điểm mới đáng lưu ý so với Luật doanh nghiệp 2014. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo nội dung chi tiết file đính kèm

    CÁC ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 – Vui lòng tham khảo TẠI ĐÂY