Đóng

17 Tháng Tư, 2019

CÔNG VĂN 330/CNTT-PM NĂM 2019 TRIỂN KHAI HỆ THỐNG TƯƠNG TÁC ĐA PHƯƠNG TIỆN GIỮA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP VỚI CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI

Theo đó, hướng dẫn NLĐ tự tra cứu thông tin BHXH của mình bằng điện thoại di động như sau:

– Tra cứu thời gian tham gia BHXH:

+ Cú pháp gửi tin nhắn: TC<dấu cách>BHXH<dấu cách>Mã số BHXH   gửi đến 8179

+ Ví dụ: Soạn tin nhắn TC BHXH 0110129425 gửi 8179; Nội dung thông tin nhận được: Mã số BHXH: 0110129425; Thời gian tham gia BHXH: 09 năm 07 tháng; Thời gian tham gia BHTN: 08 năm 08 tháng.

– Tra cứu thời gian tham gia BHXH theo khoảng thời gian:

+ Cú pháp gửi tin nhắn: TC<dấu cách>BHXH<dấu cách>{mã số BHXH}<dấu cách>{từ tháng-năm}<dấu cách>{đến tháng-năm}

+ Ví dụ: Soạn tin nhắn với cú pháp TC BHXH 0110129425 012016 122017 và gửi đến 8179.

– Tra cứu thời gian tham gia BHXH theo khoảng thời gian theo năm:

+ Cú pháp gửi tin nhắn: TC<dấu cách>BHXH<dấu cách>{mã số bảo hiểm xã hội}<dấu cách>{từ năm}<dấu cách>{đến năm}

+ Ví dụ: Soạn tin nhắn với cú pháp TC BHXH 0110129425 2017 2018 gửi 8179.

Để xem toàn văn Công văn 330/CNTT-PM, vui lòng tham khảo TẠI ĐÂY