Đóng

Tin tức

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 02-08/2016

LĨNH VỰC THUẾ 1. Công văn số 44646/CT-HTrngày 5/7/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thủ tục hoàn thuế TNCN […]

30 Tháng Tám, 2016

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01/08/2016

LĨNH VỰC THUẾ 1. Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành […]

30 Tháng Tám, 2016

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 03-07/2016

LĨNH VỰC THUẾ 1. Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn […]

27 Tháng Bảy, 2016

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 02-07/2016

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 02-07/2016 LĨNH VỰC THUẾ 1. Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính […]

26 Tháng Bảy, 2016

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01/T7-2016

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01/T7-2016 Nghị quyết số 144/2016/QH13 về việc lùi thời hạn hiệu lực thi hành của […]

1 Tháng Bảy, 2016