Đóng

20 Tháng Tám, 2020

CÁC ĐIỂM MỚI ĐÁNG LƯU Ý CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN 2019

CÁC ĐIỂM MỚI ĐÁNG LƯU Ý CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN 2019

Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, có nhiều điểm mới mà các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, nhà đầu tư và những người quan tâm đến lĩnh vực chứng khoán không thể bỏ qua. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo bài viết của VN CONSULT dưới đây.

 CHI TIẾT CÁC ĐIỂM MỚI CỦA LCK 2019 – Tham khảo TẠI ĐÂY