Đóng

17 Tháng Tám, 2020

CÁC ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

CÁC ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

Luật doanh nghiệp 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020, có một số điểm mới đáng lưu ý so với Luật doanh nghiệp 2014. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo nội dung chi tiết file đính kèm

CÁC ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 – Vui lòng tham khảo TẠI ĐÂY